Лексика і Лексикологія

Слово і його лексичне значення:

- Слово як одиниця мови

- Природа лексичного значення слова.

- Основні типи лексичних значень слів

- Однозначні і багатозначні слова

- Пряме і переносне значення слова

- Зміни в лексичному значенні слова

- Вживання слів відповідно до їхнього значення

Групи слів за лексичним значенням:

-  Проблема класифікації лексики

- Класифікації слів за значенням

- Антоніми

- Синоніми

- Омоніми

- Пароніми

Лексика української мови за походженням:

- Незапозичена лексика

- Лексичні запозичення

- Запозичення із слов'янських мов

- Запозичення із грецької і латинської мов. Тюркізм.

- Запозичення із західноєвропейських  мов

Стилістична деференціація української лексики:

- Лексика і стилі

- Експресивна лексика

- Термінологічна лексика

Групи слів за вживанням:

- Діалектизми територіальні

- Діалектизми соціальні

- Застарілі слова і неологізми

Фразеологія:

- Фразеологізми як особливий вид лексики

- Класифікація фразеологізмів

- Багатозначність, синонімія і антонімія серед фразеологізмів

- Будова фразеологізмів

- Лексичний склад фразеологізмів

- Походження фразеологізмів

- Мовні кліше, штампи, складені найменування

- Прислів'я і приказки

-  Крилаті слова    

 

Повернутися

Rambler's Top100