Звуки і Фонеми:

- Звуки мови як фізичне явище

- Звуки мови як фізіологічне явище

- Членування мовленевого потоку

- Позиції фонем, Алофони, звуки і фонеми

- Фонеми в мовленевому потоці

Письмо:

- Виникнення і розвиток письма

- Становлення писемності в Україні

- Український алфавіт

- Унормування українського правопису

- Вживання великої літери

- Транскрипція і транслітерація

Приголосні фонеми:

- Система приголосних фонем

- Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні

- Вживання м'якого знака

- Вживання апострофа

- Подовження приголосних і подвоєння букв

- Випадання приголосних

- Чергування приголосних

- Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-

Голосні фонеми

- Система голосних фонем

- Наголос

- Перенос частин слова

- Чергування голосних

- Розрізнення фонем е та и

- Розрізнення фонем и та і

- Фонеми и та і в іншомовних словах

- Розрізнення фонем а та о

- Розрізнення фонем о та у

- Позначення голосних у російських власних назвах

- Позначення голосних в інших слов'янських власних назвах

 

      Повернутися

Rambler's Top100