Граматика і її функції      

Словотвір:

- Значущі частини слова

- Морфологічні способи творення слів

- Інші способи творення слів

- Написання складних слів

- Написання складноскорочених слів і графічних скорочень

- Історичні зміни в морфемному складі слова

Частини слова:

- Поділ слів на частини мови

- Граматичні значення

- Способи вираження граматичних значень

Іменник:

Загальні відомості:

- Розряди іменників за значенням

- Словотвір іменників

- Рід іменників

- Число іменників

- Відмінки іменників

Поділ іменників на відміни:

- Поділ іменників на частини

- Поділ іменників на I і II відмін на групи

- Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп

Відмінювання іменників:

- Відмінювання іменників I  відміни

- Відмінювання іменників II  відміни чоловічого роду

- Відмінювання іменників II  відміни середнього роду

- Відмінювання іменників III   відміни

- Відмінювання іменників IU відміни

- Відмінювання множинних іменників

- Написання і відмінювання власних особових назв

Прикметник:

- Розряди прикметників за значенням

- Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх

- Творення деяких відносних прикметників

- Творення прикметників від географічних назв

- Творення і вживання присвійних прикметників

- Повні і короткі прикметники

- Відмінювання прикметників

- Написання не з прикметниками

ЧИСЛІВНИК

- Загальні відомості

- Написання числівників і відчислівникових слів

- Відмінювання числівників

- Зв'язок числівників з іменниками

ЗАЙМЕННИК

- Займенник і його значення

- Розряди займенників за значенням

- Відмінювання займенників

ДІЄСЛОВО

Загальні відомості

- Дієслово і його основні форми

- Види дієслова

- Перехідні і неперехідні дієслова

- Стан дієслова. Зворотні дієслова

- Дві основи дієслова

- Неозначена форма дієслова

Способи форми дієслова

- Способи дієслів

- Особа, рід і число.  Безособові дієслова

- Дійсний спосіб. Часи дієслова

- Творення форм минулого і давноминулого часу

- Змінювання дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах

- Визначення дієвідміни дієслова

- Зміни звуків в особових формах дієслів

- Творення складної і складеної форм майбутнього часу

- Творення форм наказового способу

Дієприкметник і безособова форма на -но, -то

- Дієприкметник як форма дієслова

- Творення і правопис дієприкметників 

- Відмінювання і вживання дієприкметників

- Безособова форма на -но, -то

Дієприслівник

- Дієприслівник як форма дієслова

- Творення і вживання дієприслівників

- Особливості написання не з різними  формами дієслова

Прислівник

- Розряди прислівників за значенням і походженням

- Прислівники, похідні від прикметників

- Прислівники, похідні від іменників

- Особливості вживання деяких прийменників

- Прислівники, похідні від числівників

- Прислівники, похідні від займенників, дієслів і прислівників

- Складні і складені прислівники

- Написання не з прислівниками

- Наголос у прислівниках

Прийменник

- Значення і склад прийменників

- Особливості вживання деяких прийменників

- Синоніміка прийменників

- Написання прийменників

Сполучник

- Значення і склад сполучників

- Особливості вживання деяких сполучників

- Написання сполучників

Частка

- Значення і склад часток

- Написання часток

Вигук

- Значення вигуків

- Написання вигуків і особливості вживання їх

Повернутися

Rambler's Top100